"One-stop-shop" агенција,

во вистинска смисла на зборот.

Нашиот пристап

На нашите клиенти им овозможуваме уникатен пристап кој овозможува поголем увид и позначајна контрола врз сите маркетиншки текови и активности за нивните брендови.

Креатива

Креатива:

Нашата основна цел е да креираме јасни комуникациски пораки кои пред се ќе имаат импакт кај публиката и ќе бидат забележани од таргетната група.

Брендинг

Брендинг:

Осмислуваме ефективна бренд стратегија и корпоративен идентитет кој се памети и дава резултати.

Продукција

Продукција:

Постојано имаме на располагање внатрешен и надворешен тим со кој можеме да реализираме широк спектар на барања од клиентите. Вирални видеа, ТВ спотови, реализација на телевизиски проекти и многу повеќе.

ПР

ПР:

Се грижиме за имиџот на нашите партнери. Максимално сме посветени до крај да ги искористиме нашите искуства и контакти за бенефит и goodwill на клиентите.

Организација на настани

Организација на настани:

Корпоративни настани, тим билдинг, компаниски прослави, едукативни кампањи.

Медиа закуп

Медиа закуп:

Закуп на медиски простор, мониторинг и детална анализа на постигнатите резулати користејќи најсофистицирани алатки.

BTL

БТЛ:

Унифициран Еден на Еден БТЛ пристап, кој го реалзираме со високообучен тим кој има големо искуство во областа.

Веб и социјални медиуми

Веб и социјални медиуми:

Работиме на широк спектар платформи преку кои може да се комуницираат различни типови на пораки на поразличен начин од оној на традиционалните медиуми.

Процес на соработка

Заедно со клиентите создаваме креативен систем кој е базиран на три нивоа:

Импакт

Комуникација

Убедување

Уверување

Портфолио