3,2,1… Следуваат три месеци на грешење

Треба да си човек без многу работа и стрес, а да не ја правиш оваа грешка во следните 3 месеци…минимум 😀