Анкета – Дали ви е страв од сопругата?

Ако сопруг лаже, статистички податоци не лажат 😀