Бричење балони со Жаре и Викса

Кој е повешт во новата спортска дисциплина Бричење Балони? Жаре и Викса ги одмеруваат силите…