Еден на Еден – Мајк Зафировски, Ана Дивац и Кетрин Константинидес