Фотографии од снимањето со Чековски, Гечевски и Лечиќ

Фотогалерија од гостувањето на Гечевски, Чековски и Лечиќ.

gece gece1 gece2 gece3 gece4 gece6 gece7 lecic lecic1 lecic3 publika publika1 publika2