Глупи прашања со Оливер Митковски

Неколку глупи прашања за Оливер. Од сезона 5 на Еден на Еден