„Големи и Мали“ – 16 години подоцна!

Сега едниот е малку постар, а другиот сè уште е мал. Освен ова, изгледа и телевизија смениле. Друга разлика нема 😀

MALI I GOLEMI