Големите светски лидери во светот на хипстерите

Еден уметник создаде серија на илустрации наречена „Hipstory“ – во која се претставени лидерите на нашето време како денешни хипстери. Идејата за ова било, бидејќи тој размислувал за разликите помеѓу најголемите лидери во светот, нивните верувања и мотивации, и нашата егоцентрична генерација.

hipstory-1 margaret-thatcher__700 churchill__700 mao__700 gandhi__700 mandella__700