Јамб Коцки со Жарко Коцкица

Чии нерви ќе попуштат први, од сезона 6 Еден на Еден.