Кај е Спасе?

Спасе го немаше неколку емисии да му се јави на Жаре, поради тоа, овој пат Жаре го бараше него за да види дали е се во ред.