Како да забавуваш дете во три чекори

Како да забавуваш мало дете во три чекори –

1. Затвори едно око

2. Скриј ја десната половина – избричен Жаре

3. Скриј ја левата половина – небричен Жаре

4. Повтори од точка 1

IMG_20140507_192237