Како скијаат пијаните луѓе?

Жаре вака скија и на трезно 😀