Како Васко би го уредил градскиот плоштад

Како Васко од К15 би го уредил градскиот плоштад. Од сезона 6 од Еден на Еден.