Кампања за свесност за една опасна болест

Поучна кампања за тоа како може во многу рана фаза да се детектира рак на окото. Интересна кампања за издигнување на свеста за оваа опасна болест