Ќе ти го исчукам газот како галички тапан

Не се користи доволно оваа фраза, ама после ЕП изгледа дека ќе стане попопуларна! 😀