Кое е уметничкото име на Никола Груевски?

Не, не е Никол Шверцингер 😀