Кога Жаре би бил претседател…

Претседателот ни го нема веќе година и пол. Да, имаме премиер, ама мора да имаме и Врховен командант. Затао Жаре решава да се прогласи за ВДПРМ или Вршител на должност претседател на Република Македонија!