Конфузност

Повеќе збунува и од говор на македонски политичар!