Македонски политичари со фризурата на Алиоски

Им стои! 😀