Македонски превод на серии

Секако е подобар од бугарскиот превод на “2 Guns” – “Два патлака” 😀