Моментот кога ќе добиеш книшка од партија

Конечно! Лепењето на плакати последниве 50 години се исплатеше! 😀

 

kniska od partija