Моментот кога одиш со глава низ ѕид

Во времето кога сликите биле без боја имало навистина тврдоглави луѓе.

 

tvrdoglavi