Навиките на најпаметните луѓе

Инфографик што ги објаснува позитивните и негативните навики на паметните луѓе

*си лапаат алкохолче и дрогица…

habits-worlds-smartest-people