Она кога некој оди пред тебе на улица

Или како што викаат во скопските маала „Извини девојко, да не го освои Скопје?“