Разговорот на Весна и Жаре

Да добиваше Жаре по еден денар секогаш кога некоја девојка ќе го одбиеше… 😀

razgovor