Ретро Жаре

Да! И Жаре бил млад!
Уште е…ама и некогаш бил! 😀