Што направи секој македонец после гледањето на фотките на Мелита?

Не, не е тоа што мислиш перверзњаку еден!