Што се има сменето од 2008 до сега?

Изгледа не премногу работи 😀