Статистички податоци за Македонија vol.2

После успешната прва статистичка анализа на “Еден на Еден”, се решивме да направиме уште една рунда на анализирање на мислењата и стаавовите на граѓаните на Македонија за да стигнеме до следните факти и статистики:

 

masovni severina super bingp vladata