Вакви фотографии би сакале да видиме повеќе

Сликите во списанијата кои ги читаме секојдневно се направени по некој шаблон и скоро сите се исти. Одамна веќе е изгубена креативноста, и речиси ништо ново нема во истите. Се сликаат истите пози на истите локации, со истите луѓе. Еве неколку предлог фотографии како да се размрда таа монотонија.

Begf2cc iWXu6Zo rdYSku5 vzvaLk1