Закани од Столе Стоилов

Со вакви закани сите ќе ни се плашат на ЕП во Полска.