10.000 души во Борис Трајковски

Што може да тргне наопаку?