64то генерално собрание на ИФМСА

Чест ни е што помогнавме во одржувањето на генералното собрание на ИФМСА во Охрид.
Околу 1000 медицински студенти од цел свет беа собрани 9 дена да дискутираат за многу теми од областа, меѓу кои и главната тема на овогоднешното собрание – работната миграција на докторите низ светот.
Секоја чест за учесниците и организаторите, Сојузот на Студенти по Медицина на Македонија, навистина одличен настан со кој Македонија може да се гордее.