Познатите одговараат

Нашиот Анонимус беше вреден и направи три анкети на познати личности во Македонија. Еве какви беа нивните одговори…

odgovaraat1

odgovaraat2

odgovaraat3

За да видите повеќе од оваа емисија каде гостуваа Ванче Димовски, Стојанче Стоилов и Ламбе Алабаковски кликнете тука.