Како помина снимањето со Ај Кју, GP и Стефонаторот

Фотографии од снимањето со Ај Кју, GP и Стефонаторот