Нешто што никогаш повеќе нема да го видиме

Најверојатно и подобро што е така…