Безобразни забавни паркови

Детските забавни паркови се места каде што децата би требало да уживаат во играта, тоа би требало да биде така, но овие паркови, не би рекол дека се баш за деца или може за деца ама над 18 години. Во секој случај лиценцата на оние што ги правеле веднаш да им се земе. Или можеби само јас имам расипан мозок.

524493_bizarni-parkovi-03-foto-imgur-copy_ff

524500_bizarni-parkovi-10-foto-imgur-copy_f

524491_bizarni-parkovi-01-foto-imgur-copy_f 524499_bizarni-parkovi-09-foto-imgur-copy_ff

524501_bizarni-parkovi-11-foto-imgur-copy_f

524502_bizarni-parkovi-12-foto-imgur-copy_ff

524503_bizarni-parkovi-13-foto-imgur-copy_f

524504_bizarni-parkovi-14-foto-imgur-copy_ff

524505_bizarni-parkovi-15-foto-imgur-copy_ff

bizarni-parkovi-16-foto-imgur-copy_f