Да помогнеме!

Секоја сличност со ликот на “Милан” од “Големи и Мали” е чиста случајност 😀