Дистанцирање низ историјата

Визуелно прикажано на сликата подолу 😀