ДНК и Чајка – следни гости во Еден на Еден!

Денот го знаете, телевизијата ја знаете, терминот го знаете. А благодарение на овој пост ги знаете и нашите следни гости – ДНК и Чајка! 😀