Ни требаат вакви места

Она кога седиш на маса со луѓе кои неможеш да ги поднесеш или кога ти зборат за оправање на државата, кога ти мрчат кога ќе се жениш, кога ти викаат дека дремеш цел ден и си непродуктивен и многу други ситуации кои на овој начин можат лесно да се одбегнат.