Еден на Еден – Бора Чорба (ВТОР ДЕЛ)

Вториот дел од разговорот со Бора Чорба: