Утрото после пијанчење

Тоа е, со тек на време се губи кондиција за трчање, скокање, пиење и останати забавни активности 🙁

POSLE PIII