Еден на еден – Горан Михајловски

Горан секогаш „сака да каже“ нешто. Имавме супер разговор за тајните на новинарството.