Еден на Еден сценаристи

Како се пишуваа сценаријата на Еден на Еден сезона 4