Еволуцијата на нашата најавна шпица

Кога имаш емисија што трае седум сезони, логично е да еволуираш. Меѓу многуте работи што се сменија од почетокот на нашата емисија до сега е и најавната шпица. Погледнете како еволуираше таа во последните неколку години: