Фантастичниот Ѓуро низ фотографии

Фотогалерија од гостувањето на фантастичниот Бранко Ѓуриќ.

gjuro 15

gjuro 1

gjuro 2

gjuro 3

gjuro 4

gjuro 5

gjuro 6

gjuro 7

gjuro 8

gjuro 9

gjuro 10

gjuro 11

gjuro 12

gjuro 13

gjuro 14

gjuro 17

gjuro 16