Фотогалерија од гостувањето на Васко К15

Фотографии од снимањето со Васко Тодоров.

vase1

vase2

vase3

vase4

vase5

vase6

vase7

vase8

vase9