Фотогалерија од снимањето со ДНК

Фотографии од снимањето со ДНК.

Целата епизода можете да ја погледнете тука.

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16